Jasna Klara Lipovšek

Down arrow
Portrett av Jasna Klara Lipovšek

Om Jasna Klara

Jasna Klara Lipovsek er en kunstner som tegner og skriver poesi, og jobber som barnepsykiater i BUP Namsos. Bor på Jøa med mann, datter, og 2 katter.

Kunsten hennes, prosessene i henne og livet hennes er dypt sammenvevd med naturen og naturens sykluser. Hun opplever mennesker som den fineste delen av Jøa, hvor hun føler seg akseptert som hun er.

“Og som er med sørg, man finner kjærlighet dypt inni sørgen.”