Torgeir Strøm

Down arrow
Portrait of Torgeir Strøm

Om Torgeir

Torgeir Strøm er faren til fire barn og bestefar til syv barnebarn. Han har en stor lidenskap for Olav Duun og har aktivt bidratt til å restaurere forfatterens barndomshjem. Blant annet er han leder for Olav Duun-stiftelsen og arrangør av Olav Duun-stemnet, så Olav Duun og hans dikting har vært en viktig del av hans voksne liv.

“Jeg er så stolt av å bo på øya og vite det, at en av Norges største forfattere vokste opp her.”